Werkloosheid in februari verder gedaald

De werkloosheid is in februari verder gedaald. Nederland telde vorige maand 473.000 werklozen, 7000 minder dan een maand eerder. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vergeleken met de totale beroepsbevolking bleef de werkloosheid wel gelijk ten opzichte van januari: 5,3 procent.

Over de laatste drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 9000 per maand af. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 13.000 per maand toe. In februari had twee derde van de in totaal 12,8 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar betaald werk. Voor 4,3 miljoen mensen gold dat niet, maar alleen degenen die wel actief op zoek waren, tellen als werkloos.

Uitkeringsinstantie UWV telde vorige maand 416.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 3000 minder dan een maand eerder. Daarbij nam het aantal uitkeringen voor mensen in het onderwijs en de zorg bovengemiddeld sterk af. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen zakte met ruim een vijfde tot 81.000. In de bankensector stroomden fors meer mensen de WW in, maar daar stonden sterke afnames tegenover in de detailhandel en de bouw.

 

 

 

 

bron: CBS