Werkgelegenheid verschuift naar sectoren met minder ICT

De werkgelegenheid in bedrijven waar intensief gebruik wordt gemaakt van ICT-middelen, kromp in de afgelopen jaren. Dat terwijl sectoren met minder intensief ICT-gebruik een groei in de werkgelegenheid zagen.

Dat blijkt maandag uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de analyse rekent het CBS bedrijven waarbij de kosten voor ICT meer dan 3 procent van de productiekosten uitmaken, tot de categorie ‘ICT-intensief’.

In die branche kromp de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 1,3 procent. In branches waar ICT-kosten een kleiner aandeel van de productiekosten besloegen, steeg de werkgelegenheid in diezelfde periode met 5,6 procent.

In absolute aantallen komt dat neer op een stijging van 170.000 arbeidsjaren tegenover een daling van 40.000 arbeidsjaren. Het is op basis van de cijfers niet vast te stellen of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen werkgelegenheid en ICT-gebruik.

De financiële sector maakte het meest gebruik van computertechnologie. Daarna volgen de mediasector en de producenten van elektrische apparaten. Bedrijven voor delfstofwinning en de agrarische sector maakten het minst gebruik van ICT.

Hoewel de werkgelegenheid daalde, is de beloning van arbeid in de ICT-intensieve branches wel hoger. De gemiddelde beloning was daar 33 euro per uur in 2015, tegenover 28 euro bij ICT-luwe bedrijven. De productiviteit van de branches steeg met respectievelijk 21,3 en 6,5 procent.

Bedrijven die ICT-producten en -diensten produceren, profiteerden van de groeiende investeringen. In de producerende sector groeide de werkgelegenheid met 6,8 procent. Ook steeg de arbeidsproductiviteit met 61 procent.

De ICT-producerende sector was goed voor 3 procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid. De beloning ligt met 40 euro per uur boven het gemiddelde.

 

 

bron: techniek.brabant.nl