Werk veilig met elektromagnetische velden

Blootstaan aan elektromagnetische velden? Voor mensen die werken met elektrische lasprocessen en andere metaalbewerkingsapparatuur, hoort dat erbij. Soms is sprake van overschrijding van de grenswaarden, blijkt uit recent onderzoek.

Het goede nieuws: met relatief eenvoudige maatregelen is overschrijding meestal te voorkomen.

In de maakindustrie zijn diverse installaties en technieken in gebruik die een potentieel hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF) veroorzaken. Op Europees niveau is een discussie gevoerd over de regelgeving en de geadviseerde limitering van blootstelling. Dit heeft geleid tot een Europese Richtlijn (2013/35/EC) waarin die uitkomsten zijn verwerkt. De richtlijn geeft de maximale blootstelling aan EMF weer van werknemers bij verschillende frequenties. De richtlijn geldt ook voor blootstelling bij metaalbewerking.

Op verzoek van FME en Koninklijke Metaalunie heeft Keuringsinstituut DNV GL onderzoek gedaan naar de waarden van elektromagnetische velden in de praktijk. Onderzocht zijn inductiesmeltovens, elektrische lasapparatuur, puntlasapparatuur, inductieverwarmers, weerstandsverwarmers en wisselstroommagneten voor niet-destructief materiaalonderzoek. Uit de meetresultaten bleek dat de blootstelling in de buurt van apparatuur voor metaalbewerking de grenswaarden soms overstijgt.

 

 

bron: arbo-online.nl