Een goed cv kan het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek en een standaardbriefje met een afwijzing. Het is dus een krachtig ‘wapen’ waar je tijd in moet steken. Je cv bevat samengevatte informatie over jezelf, waardoor anderen snel een beeld van jou krijgen.

Pas je cv aan, aan de functie waarop je solliciteert en houd het zo kort mogelijk. Een cv is bedoeld om snel te kunnen lezen. Uitgebreide informatie kun je kwijt in het sollicitatiegesprek. Als het voor de vacature van belang is, kun je die informatie ook kwijt in je sollicitatiebrief.

Indeling cv

Een basis cv bevat in elk geval de volgende onderdelen:

Persoonlijke gegevens

Schrijf je volledige naam (voornaam + eventuele andere voornamen + achternaam), je adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats), je telefoonnummer (waarop je het best te bereiken bent), je e-mailadres, je geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd of samenwonend) en nationaliteit op.

Opleidingen

Hier vermeld je alle opleidingen die je hebt gevolgd vanaf de lagere school. Gebruik de officiële benamingen en afkortingen. Vermeld bij iedere opleiding of je een diploma of certificaat hebt behaald en in welk jaar dat was. Bij de opleiding kun je vakken of afstudeeronderwerpen noemen. Naast de opleidingen, kun je onder dit kopje ook alle cursussen noemen die je hebt gevolgd. Vraag je hierbij wel af of die cursussen interessant zijn voor de werkgever die het cv gaat lezen – je kunt dit, per sollicitatie, altijd aanpassen.

Werkervaring

Hieronder noteer je de bedrijven waar je hebt gewerkt en de functies die je daar hebt vervuld. Vermeld hierbij maand en jaartal (van/tot). Ook onbetaald werk en stages kun je hier noemen. Het is belangrijk om je taken en verantwoordelijkheden op te schrijven, maar houd het kort. Benadruk vooral werkervaringen, die aansluiten bij de functie waarnaar je solliciteert. Veel werkgevers vinden het prettig als je je werkervaring ‘achterstevoren’ beschrijft – je huidige / laatste baan noem je als eerste.

Vaardigheden

Hier benoem je vaardigheden die goed van pas kunnen komen bij de functie waarop je solliciteert. Bijvoorbeeld blindtypen of beheersing van administratieve programma’s.

Hobby’s en sport

Hier kun je kwijt hoe je jouw vrije tijd besteedt. Dat zegt iets over je interesses.