De cultuur van een organisatie is vaak het meest herkenbaar aan de normen en waarden die ze hanteert.

Onze belangrijkste normen en waarden

Plezier in je werk zorgt voor gezonde werksfeer.
Met respect voor ieder zijn kwaliteiten creëren we een mensgerichte organisatie.
Samenwerking en open communicatie bundelen krachten om te overleven.
Veel verantwoordelijkheid geeft flexibiliteit en ontlokt creativiteit en leidt tot vrijheid in handelen.
Werken op basis van vertrouwen geeft ruimte om te werken.
Persoonlijke ontwikkeling zorgt dat je gedreven blijft.
De klantwaarden voorop want dan zijn de klanten tevreden.
Orde en netheid brengt structuur en rust.
Een veilige en gezonde werkplek zorgen voor continuïteit.
Continu verbeteren helpt ons te overleven.